دمیتادیتا ریاست - دجیودیزی او کارتوگرافی لوی اداره